Làm sao để tạo game trên trang web?

  1. Game

Từ khóa: 

tạo game

,

trang web

,

game

Cái này bạn cần một người làm Script(Lập trình), Builder(Xây dựng mô hình) và một người để vẽ mô hình cho Builder xây dựng. Hơn nữa cũng cần 1 người tạo trang web riêng, cần có bản quyền nữa.

Trả lời

Cái này bạn cần một người làm Script(Lập trình), Builder(Xây dựng mô hình) và một người để vẽ mô hình cho Builder xây dựng. Hơn nữa cũng cần 1 người tạo trang web riêng, cần có bản quyền nữa.