Mình cần một người để làm quen? có ai giúp mình được không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Hi bạn, mình làm quen nhé? ^_^

Trả lời

Hi bạn, mình làm quen nhé? ^_^

hahah vậy quen chưa ???

hi làm quen nhak

làm quen với mình đi