1. Hỏi xoáy Đáp hay

Việt Nam nổi tiếng với hãng smartphone nào?

Từ khóa: smartphone, Hỏi xoáy Đáp hay

iphone

Trả lời

iphone

Hình như là chưa có hãng nào nổi tiếng ngoài vụ BPhone

Bphone
Vsmart
Oppo là của VN phải k nhỉ ???
Samsung í
Samsung
Bphone
Sam sung