Việt Nam nổi tiếng với hãng smartphone nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

smartphone

,

hỏi xoáy đáp hay

iphone

Trả lời

iphone

Hình như là chưa có hãng nào nổi tiếng ngoài vụ BPhone

Bphone
Vsmart
Oppo là của VN phải k nhỉ ???
Samsung í
Samsung
Bphone
Sam sung