Những chuyên ngành về tiếng Anh nào đang hot nhất hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 3 chuyên ngành thông dụng nhất: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh và Phiên dịch tiếng Anh thương mại.
Trả lời
Có 3 chuyên ngành thông dụng nhất: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh và Phiên dịch tiếng Anh thương mại.