Những công ty "kinh doanh đa cấp" được luật pháp cho phép ở Việt Nam hiện nay?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Hiện tại Việt Nam có tới 22 công ty đa cấp được luật pháp công nhận cơ bạn ạ, con số này mình nhớ là cập nhật đến hết năm 2020 đến nay không rõ nó có tăng lên không nữa. Có lẽ bạn search google là ra ngay 22 công ty này đó.

Trả lời

Hiện tại Việt Nam có tới 22 công ty đa cấp được luật pháp công nhận cơ bạn ạ, con số này mình nhớ là cập nhật đến hết năm 2020 đến nay không rõ nó có tăng lên không nữa. Có lẽ bạn search google là ra ngay 22 công ty này đó.