Những home stay đẹp tại Đà Lạt mà bạn đã từng ghé qua?

  1. Du lịch

Mọi người ơi, em chuẩn bị đi Đà Lạt khoảng 3 ngày cuối tuần. Mọi người có có thể chia sẻ giúp em các địa điểm home stay đẹp mà các bạn đã từng đi nhé.

Em cảm ơn mọi người!

Từ khóa: 

home stay

,

du lịch