Những kinh nghiệm khi thưởng thức nghiên cứu văn học hiện đại ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Văn học hiện đại tiến dần về giá trị nghệ thuật giống các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa,…Để có thể thưởng thức và nghiên cứu những tác phẩm văn học hiện đại thì đầu tiên ta phải tiếp cận nó một cách trọn vẹn, không thể tóm tắt hay lược bỏ như các tác phẩm văn học cũ. Bởi từng câu, từng chữ là dụng ý nghệ thuật của tác giả. * Thứ hai để có thể thưởng thức, nghiên cứu văn học hiện đại thì đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải trang bị cho mình một nguồn kiến thức tốt về nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, lịch sử... để có thể hiểu rõ hơn về tầm nhìn sâu xa của những tác phẩm, mang đến vị trí cho tác giả và tác phẩm trong nền văn học. * Đồng thời ta cũng có thể thấy qua việc thưởng thức và nghiên cứu văn học hiện đại thì nó cũng giúp mỗi chúng ta trau dồi thêm nhiều kiến thức xã hội và đôi khi từ những tác phẩm văn học hiện đại cũng giúp con người có tầm hiểu biết hơn, sống lạc quan, yêu đời hơn. * Độc giả cần phải thay đổi thói quen đọc hiện nay. Các tác phẩm truyện không còn đóng khung nữa mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi độc giả có thể hiểu tác phẩm theo những cách khác nhau. * Văn chương hiện đại xuất hiện như một làn sóng mới, mạnh mẽ phá vỡ mọi giới hạn của văn chương cũ. Những sáng tạo mới về nội dung, hình thức, phương thức diễn đạt hoàn toàn khác với văn chương cũ. Nó thách thức tài năng của nhà văn, khiêu khích trí tò mò và óc tưởng tượng của độc giả. Nó có thể gây ra những cuộc tranh cãi không có điểm dừng về nội dung "chung chung" của tác phẩm. Và đồng thời theo em nó chấm dứt việc áp đặt nội dung tư tưởng tác phẩm. Chỉ cần hợp lý, mọi cách lý giải đều sẽ được chấp nhận. Cũng vì vậy nên cách học văn truyền thống sẽ không còn hợp lý nữa. Thầy cô không còn là người truyền tải nội dụng tác phẩm mà trở thành người gợi ý cho học sinh, để học sinh tự hiểu tác phẩm theo cách của mình.
Trả lời
* Văn học hiện đại tiến dần về giá trị nghệ thuật giống các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa,…Để có thể thưởng thức và nghiên cứu những tác phẩm văn học hiện đại thì đầu tiên ta phải tiếp cận nó một cách trọn vẹn, không thể tóm tắt hay lược bỏ như các tác phẩm văn học cũ. Bởi từng câu, từng chữ là dụng ý nghệ thuật của tác giả. * Thứ hai để có thể thưởng thức, nghiên cứu văn học hiện đại thì đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải trang bị cho mình một nguồn kiến thức tốt về nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, lịch sử... để có thể hiểu rõ hơn về tầm nhìn sâu xa của những tác phẩm, mang đến vị trí cho tác giả và tác phẩm trong nền văn học. * Đồng thời ta cũng có thể thấy qua việc thưởng thức và nghiên cứu văn học hiện đại thì nó cũng giúp mỗi chúng ta trau dồi thêm nhiều kiến thức xã hội và đôi khi từ những tác phẩm văn học hiện đại cũng giúp con người có tầm hiểu biết hơn, sống lạc quan, yêu đời hơn. * Độc giả cần phải thay đổi thói quen đọc hiện nay. Các tác phẩm truyện không còn đóng khung nữa mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi độc giả có thể hiểu tác phẩm theo những cách khác nhau. * Văn chương hiện đại xuất hiện như một làn sóng mới, mạnh mẽ phá vỡ mọi giới hạn của văn chương cũ. Những sáng tạo mới về nội dung, hình thức, phương thức diễn đạt hoàn toàn khác với văn chương cũ. Nó thách thức tài năng của nhà văn, khiêu khích trí tò mò và óc tưởng tượng của độc giả. Nó có thể gây ra những cuộc tranh cãi không có điểm dừng về nội dung "chung chung" của tác phẩm. Và đồng thời theo em nó chấm dứt việc áp đặt nội dung tư tưởng tác phẩm. Chỉ cần hợp lý, mọi cách lý giải đều sẽ được chấp nhận. Cũng vì vậy nên cách học văn truyền thống sẽ không còn hợp lý nữa. Thầy cô không còn là người truyền tải nội dụng tác phẩm mà trở thành người gợi ý cho học sinh, để học sinh tự hiểu tác phẩm theo cách của mình.