Những mục tiêu cần có khi cho dù bị tẩy chay hay nói xấu thì cũng không bị ảnh hưởng đến tâm lý và học tập?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đơn giản là tập trung vào bản thân. 

Carl Jung đã từng nói: “ Những người nhìn ra bên ngoài thường là những người hay mơ tưởng còn những người nhìn vào trong tâm mình mới chính là những người tỉnh táo. Tương lai của con người sẽ trở nên rõ ràng hơn khi họ biết nhìn vào chính trái tim họ”

Trả lời
Đơn giản là tập trung vào bản thân. 

Carl Jung đã từng nói: “ Những người nhìn ra bên ngoài thường là những người hay mơ tưởng còn những người nhìn vào trong tâm mình mới chính là những người tỉnh táo. Tương lai của con người sẽ trở nên rõ ràng hơn khi họ biết nhìn vào chính trái tim họ”