Những người mặc đồ đen bảo vệ cho người ngoài hành tinh?

  1. Khoa học

Tôi đã nhìn thấy ufo khá nhiều lần nhưng không thấy những người mặc đồ đen gặp tôi???

tải xuống.jpeg-1


Từ khóa: 

ufo

,

người mặc đồ đen

,

khoa học

Vì bạn không biết giữ bí mật, chúng tôi không tin bạn.
Trả lời
Vì bạn không biết giữ bí mật, chúng tôi không tin bạn.

Anh chia sẻ chuyện gặp UFO đi anh, nghe cuốn hút và bí ẩn ghê

Nó cũng như tên bạn là Robot nhưng bạn lại cấu tạo từ ADN sinh học vậy. Chỉ là cái ng ta bịa ra cho vui mắt thôi :D