Những thách thức về Content Marketing bạn có thể phải đối mặt?

Video này lâu rồi, từ cái hồi content marketing mới bắt đầu manh nha và rất HOT. Hiện nay thì content MKT là thứ mà ai cũng phải làm mỗi ngày, xem lại một chút để đối chiếu xem các vấn đề trong 2 năm đã qua nó có khác ko?

Những insight từ OPPO Việt Nam của nguyên giám đốc MKT OPPO VN & Thái Lan hết sức thực tế, thú vị và giá trị sâu sắc.


Video hơi dài dòng nên các bạn nên tua đến đoạn giữa (từ phút 20 trở đi có vẻ thú vị hơn)

Từ khóa: content marketing, Marketing