Content này sáng tạo hay không?

https://cdn.noron.vn/2018/05/02/51ad0388da07dff573c4fa9fff93f902.png

Lifebuoy và các bạn làm social của nhãn hàng này dường như bắt trend rất tốt?

Bạn nghĩ gì về content social media này?

Theo bạn nó sáng tạo hay Phản cảm..?

Bạn có keyword gì khi nhìn thấy content này trên feed facebook của mình:))

Cá nhân mình là Bất ngờ & thấy các bạn ấy Nhạy cảm:))

Từ khóa: quảng cáo, viral marketing, content marketing, Marketing

nghĩ theo nghĩa đen là đủ thôi ạ, do người Việt hiểu xa xôi quá thôi =))

Trả lời

nghĩ theo nghĩa đen là đủ thôi ạ, do người Việt hiểu xa xôi quá thôi =))