Những thiệt hại mà công nghệ đã gây ra trên thế giới ngày nay là gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Khiến nhiều công nhân mất việc

Trả lời

Khiến nhiều công nhân mất việc

Thiệt hại thì chắc là chưa mà chỉ có những mặt hạn chế từ công nghệ 4.0 thôi. Mình nghĩ đó là về việc thông tin dễ bị đánh cắp khi mà mọi dữ liệu đều được số hóa và chuyển vào máy tính.