Những tố chất cần thiết đối với một nhà báo?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Trung thực; • Ưa hoạt động; • Thích viết lách và có năng khiếu tổ chức thông tin; • Quan tâm tới đời sống chính trị – xã hội; • Kiên trì, không nản lòng khi gặp khó khăn; • Phẩm chất chính trị trong sáng, vững vàng.
Trả lời
• Trung thực; • Ưa hoạt động; • Thích viết lách và có năng khiếu tổ chức thông tin; • Quan tâm tới đời sống chính trị – xã hội; • Kiên trì, không nản lòng khi gặp khó khăn; • Phẩm chất chính trị trong sáng, vững vàng.