Tố chất bắt buộc phải có đối với một lập trình viên?

Từ khóa: Hướng nghiệp
Theo mình thì thông minh và logic. Có tố chất đó thì sẽ dễ có các thuật toán hay để giải quyết nhanh gọn 1 vấn đề. Ko thì sẽ khá nặng nề và nhiều lỗi.

Trả lời

Theo mình thì thông minh và logic. Có tố chất đó thì sẽ dễ có các thuật toán hay để giải quyết nhanh gọn 1 vấn đề. Ko thì sẽ khá nặng nề và nhiều lỗi.
Tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề tốt. Ngoài ra thì còn khả năng tự học nữa, nhưng tự học thì chắc là quan trọng với mọi ngành nghề rồi.
Theo mình là Toán logic rất quan trọng với Lập trình viên.
Tuy vậy đây là 1 câu hỏi hay, dù là với 1 người đã nhiều năm làm coder như mình (ngày xưa) nhưng mình cũng ít để ý xem tố chất 1 người như thế nào thì phù hợp với lập trình viên.
Mình biết có không ít bạn thích CNTT nhưng lại học không đến nơi và rất yếu về lập trình. Thế nên việc xác định được những tố chất cần thiết của Lập trình viên có thể sẽ là tư vấn cần thiết cho các bạn trẻ cân nhắc trước khi lao vào môn này.