Những Tool Marketing nào bạn sử dụng hàng ngày?

Công việc hàng ngày của các bạn Marketer thì thường sử dụng những công cụ nào để hỗ trợ hiệu quả vậy các bạn?

Từ khóa: marketing, Marketing

Mình nghĩ Không quan trọng bạn dùng Tool gì mà là bạn dùng nó phục vụ mục đích gì hay giải quyết vấn đề gì.

Thứ nhất, để Operation cho sản phẩm nên 1 tiếng mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu những việc khác mình chỉ làm 1 công việc duy nhất và đều đặn mỗi ngày là nhập số và phân tích tình hình sản phẩm từ tool được phát triển bởi đội Dev trong nhà, nếu bạn không có thì có thể dùng Google Analytics.

Thứ hai, để lên kế hoạch và tối ưu Traffic cho sản phẩm thì sẽ dùng như Facebook Business Manager, Google Adword.

Thứ ba, để phục vụ cho chuyện planning, câp nhập xu hướng thì một số tool như Google keyword planner (thuộc Google Adword), Google Trend, Social Listening,..

Trả lời

Mình nghĩ Không quan trọng bạn dùng Tool gì mà là bạn dùng nó phục vụ mục đích gì hay giải quyết vấn đề gì.

Thứ nhất, để Operation cho sản phẩm nên 1 tiếng mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu những việc khác mình chỉ làm 1 công việc duy nhất và đều đặn mỗi ngày là nhập số và phân tích tình hình sản phẩm từ tool được phát triển bởi đội Dev trong nhà, nếu bạn không có thì có thể dùng Google Analytics.

Thứ hai, để lên kế hoạch và tối ưu Traffic cho sản phẩm thì sẽ dùng như Facebook Business Manager, Google Adword.

Thứ ba, để phục vụ cho chuyện planning, câp nhập xu hướng thì một số tool như Google keyword planner (thuộc Google Adword), Google Trend, Social Listening,..