Những trang web tìm việc làm cho freelancer ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nếu bạn giỏi tiếng anh thì fiverr.com là tuyệt vời.
Trả lời
Nếu bạn giỏi tiếng anh thì fiverr.com là tuyệt vời.

Về cơ bản thì:

  • UpWork
    : mạng freelancer quốc tế.
  • vLance
    : mạng freelancer Việt Nam.

Bạn muốn tìm ở trong nước hay ngoài nước bạn nhỉ, và nghề nghiệp nào?

Gần đây mình thấy 1 số platform có concept việc làm cho freelancer, out source ở lĩnh vực IT và Digital marketing trong khu vực DNA mà m đang tạm thời quên tên, để check lại cho bạn

Noron.vn
đó