Nước biển đang dần dần lên cao và đang lên đất liền liễu tương lai trái đất sẽ trở thành hành tinh nước hay không ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sẽ như thế!
Trả lời
Sẽ như thế!
Nước ở bề mặt thôi, dưới vẫn có đất bạn nhé.