Ở chốn công sở, xinh đẹp là thật sự quan trọng và được chú ý?

Từ khóa: xinh đẹp, công sở, Tâm lý học

Người ta cứ nói cái nết đánh chết cái đẹp rồi thì cái đẹp cũng chỉ là hình thức bên ngoài quan trọng là sự bản lĩnh thông minh trong công việc nhưng làm gì, việc gì xinh đẹp cũng được ưu tiên, đánh giá hàng đầu. Đặt ra câu hỏi nếu bạn xấu xí chắc gì đã vượt qua vòng phỏng vấn khi đi xin việc.. Cá nhân mình thấy thế.

Trả lời

Người ta cứ nói cái nết đánh chết cái đẹp rồi thì cái đẹp cũng chỉ là hình thức bên ngoài quan trọng là sự bản lĩnh thông minh trong công việc nhưng làm gì, việc gì xinh đẹp cũng được ưu tiên, đánh giá hàng đầu. Đặt ra câu hỏi nếu bạn xấu xí chắc gì đã vượt qua vòng phỏng vấn khi đi xin việc.. Cá nhân mình thấy thế.

Đối với mình thì xinh đẹp chỉ là gây ấn tượng ban đầu cho mọi người, dễ dàng giao tiếp với đối tác làm việc, đồng nghiệp hoặc có thể đánh giá sơ người đó chỉn chu, biết quan tâm chính mình, biết quan sát sự việc xung quanh, khả năng làm việc độc lập tốt. Còn nếu nói xinh đẹp quan trọng thì mình nghĩ rằng điều đó thật sự không quan trọng đối với cách nhìn của mình.

Ở trên phố, ở lớp học, ở thang máy, ở các bữa tiệc,... ở bất cứ đâu, xinh đẹp là quan trọng và sẽ có được sự chú ý.