1. Sách

Ở Hà Nội có thể mua sách ngoại văn (cụ thể là tiếng Anh) ở đâu?

Từ khóa: book, english, sách

Cứ Đinh Lễ với Đường Láng mà giã:v không có thì lên mạn Đại học Sư phạm nhé :v ối quyển ngon - bổ - rẻ (vì cũ) :v sang xịn hơn thì đợi mấy cái hội sách nó thanh lý ấy...trước đây hay đi xách hộ past thì biết vậy, giờ nghỉ rồi:v

Trả lời

Cứ Đinh Lễ với Đường Láng mà giã:v không có thì lên mạn Đại học Sư phạm nhé :v ối quyển ngon - bổ - rẻ (vì cũ) :v sang xịn hơn thì đợi mấy cái hội sách nó thanh lý ấy...trước đây hay đi xách hộ past thì biết vậy, giờ nghỉ rồi:v