1. Lịch sử

Ông vua nào giả điên, tự vi hành tuyển cung nữ chống giặc?

Từ khóa: hỏi đáp lịch sử, Lịch sử

sai rồi bạn oi , ông vua đó là Thành Thái

Trả lời

sai rồi bạn oi , ông vua đó là Thành Thái