1. Thời trang

Phân biệt auth,replica và fake?

Hôm qua mình lướt một vài shop order giày. Bạn nhân viên đưa cho mình một mẫu giày nhưng có 3 kiểu ảnh và hỏi mình muốn mua loại nào: auth, replica hay fake?
Trước giờ mình chỉ nghĩ có hàng auth và hàng fake. Vậy replica là hàng gì??


Từ khóa: Thời trang

Theo chị hiểu là replica = super fake, kiểu bản sao đẹp nhất, gần giống auth nhất (chỉ khác nhau ở điểm chất liệu rẻ hơn chút so với auth; nhưng cao cấp và khó phân biệt thật giả hơn so với fake)

Trả lời

Theo chị hiểu là replica = super fake, kiểu bản sao đẹp nhất, gần giống auth nhất (chỉ khác nhau ở điểm chất liệu rẻ hơn chút so với auth; nhưng cao cấp và khó phân biệt thật giả hơn so với fake)