Phân biệt khái niệm Tỉnh và Thành phố?

  1. Lịch sử

Mn ơi cho mình hỏi tỉnh và thành phố cái nào lớn hơn?

Tỉnh và thành phố có gì khác nhau?

Từ khóa: 

lịch sử

Cần phân biệt rõ, Thành phố có 2 loại:

+ Thành phố trực thuộc Trung ương (thành phố cấp 1)

+ Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (mình gọi là thành phố trực thuộc thành phố cấp 1 cho gọn nhé)

* Nước được hợp thành từ các Tỉnh và các Thành phố trực thuộc Trung ương. Nên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương là ngang nhau. 

* Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc thành phố cấp 1 là 1 thành phần của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, hay nó là cấp dưới của Tỉnh/thành phố cấp 1. Nó tương đương với Huyện/Thị xã/.... 

Do đó, Tỉnh tương đương với Thành phố trực thuộc Trung ương, người ta gọi chung là: cấp Tỉnh

Với thành phố trực thuộc tỉnh/trực thuộc tp cấp 1 thì nó sẽ nhỏ hơn Tỉnh và ng ta gọi chung nó là: cấp Huyện.

Trên đây là so sánh về đơn vị hành chính.

Còn nếu so diện tích thì Tỉnh rộng nhất là Nghệ An với hơn 16.000km2, Thành phố trực thuộc TW lớn nhất là Hà Nội chỉ khoảng 3.360km2. Tỉnh Bắc Ninh lại nhỏ nhất khi chỉ hơn 800km2. Nên về diện tích Tỉnh và TP không thể so đc.

Còn tỉnh khác thành phố ở cách phân loại của Nhà nước dựa vào quy mô diện tích, dân số, kinh tế, xã hội,... bạn có thể tìm các văn bản Pháp luật để đọc nhé.

Trả lời

Cần phân biệt rõ, Thành phố có 2 loại:

+ Thành phố trực thuộc Trung ương (thành phố cấp 1)

+ Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (mình gọi là thành phố trực thuộc thành phố cấp 1 cho gọn nhé)

* Nước được hợp thành từ các Tỉnh và các Thành phố trực thuộc Trung ương. Nên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương là ngang nhau. 

* Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc thành phố cấp 1 là 1 thành phần của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, hay nó là cấp dưới của Tỉnh/thành phố cấp 1. Nó tương đương với Huyện/Thị xã/.... 

Do đó, Tỉnh tương đương với Thành phố trực thuộc Trung ương, người ta gọi chung là: cấp Tỉnh

Với thành phố trực thuộc tỉnh/trực thuộc tp cấp 1 thì nó sẽ nhỏ hơn Tỉnh và ng ta gọi chung nó là: cấp Huyện.

Trên đây là so sánh về đơn vị hành chính.

Còn nếu so diện tích thì Tỉnh rộng nhất là Nghệ An với hơn 16.000km2, Thành phố trực thuộc TW lớn nhất là Hà Nội chỉ khoảng 3.360km2. Tỉnh Bắc Ninh lại nhỏ nhất khi chỉ hơn 800km2. Nên về diện tích Tỉnh và TP không thể so đc.

Còn tỉnh khác thành phố ở cách phân loại của Nhà nước dựa vào quy mô diện tích, dân số, kinh tế, xã hội,... bạn có thể tìm các văn bản Pháp luật để đọc nhé.

Tp là đơn vị trực thuộc tỉnh. Một tỉnh có thể có 1 hoặc nhiều thành phố.