Pháp có tổng cộng bao nhiêu thành phố?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Pháp có tổng cộng 56 thành phố: Paris => Marseille => Lyon => Toulouse => Nice => Nantes => Strasbourg => Montpellier => Bordeaux => Lille lần lượt là 10 thành phố lớn nhất.
Trả lời
Pháp có tổng cộng 56 thành phố: Paris => Marseille => Lyon => Toulouse => Nice => Nantes => Strasbourg => Montpellier => Bordeaux => Lille lần lượt là 10 thành phố lớn nhất.