Phật giáo Nhật Bản phát triển nhất vào thời kì nào trong lịch sử?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đến thời Trung Thế, Phật giáo Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thời Kamakura
Trả lời
Đến thời Trung Thế, Phật giáo Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thời Kamakura