Trong lịch sử, thời kỳ hưng thịnh nhất của nền giáo dục nước ta là ở thời kỳ nào?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

giáo dục

,

lịch sử

,

lịch sử

Theo tớ là thời Lê sơ ạ, thời Mạc cũng có thể coi là hưng thịnh (dù thời kỳ đó chiến tranh Lê - Mạc tùm lum), thời Lê trung hưng hay Nguyễn dù vẫn có nhân tài đỗ đạt nhưng so với thời Lê sơ hay Mạc thì đã suy yếu đi rất nhiều.
Trả lời
Theo tớ là thời Lê sơ ạ, thời Mạc cũng có thể coi là hưng thịnh (dù thời kỳ đó chiến tranh Lê - Mạc tùm lum), thời Lê trung hưng hay Nguyễn dù vẫn có nhân tài đỗ đạt nhưng so với thời Lê sơ hay Mạc thì đã suy yếu đi rất nhiều.
Thời nào cũng có thịnh suy
Giáo dục cùng vậy lúc suy lúc bình
Suy tư nhân sĩ hiền tài
Đời nào cùng có "minh sư cao đồ"
Hậu Lê chính sách vua hiền
Nên thời cực thịnh cùng nghề "trồng nhân"
Hiểu sử thấy rõ thăng trầm
Yêu sử thấy rõ thịnh thời - hưng "sư"
Nghĩ suy của kẻ hậu sinh
Xin bình, xin luận sẻ chia cùng người
----- không vần lắm, mong tha lỗi nhẹ-----
Hậu Lê nha
Mình nghĩ là thời Lý