Một công ty startup về ứng dụng công nghệ (app) thì cần có những vị trí cơ bản nào để kinh doanh thật hiệu quả?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Những vị trí quan trọng nà nhất định cần phải có trong 1 doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp (như những dự án khởi nghiệp các bạn đã tham gia). Vì một mình bản thân không thể nào đủ chuyên môn để làm hết mọi thứ được. Cần lời khuyên của các bạn.

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp