Xin một số đầu sách self-help hay?

  1. Sách

Mình đã đọc Đắc Nhân Tâm, Sinh Ra Để Chạy, Nghĩ Giàu Làm Giàu...nói chung là một số đầu sách nổi tiếng nhất cũng nhờ bạn bè giới thiệu. Ngoài ra còn những đầu sách nào mà mình nên đọc không các bạn nhỉ, về đề tài phát triển bản thân, học tập và định hướng nghề sau này?
Xin cảm ơn các bạn!
Từ khóa: 

sách

,

phát triển bản thân

,

self-help

,

sách hay

,

sách

Mình thấy bạn đã đọc 3 cuốn trên rồi mà còn chấm chấm chấm nữa thì chắc còn nhiều nữa. Nên mình nghĩ là sách self-help đọc vậy là được rồi khỏi đọc nữa, mà hãy chuyển sang giai đoạn vận dụng nó bằng cách hành động.
Về học tập thì hãy bắt đầu tìm hiểu và đọc sách chuyên môn về các lĩnh vực bạn đang học hoặc lĩnh vực mà bạn quan tâm. Về phát triển kỹ năng bản thân thì tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn. Về định hướng nghề nghiệp thì hỏi trực tiếp anh, chị trong nghề hoặc tự trải nghiệm bằng cách đi thực tập,...
Nói chung hãy hành động đi chứ đừng chỉ đọc, bạn càng đọc nhiều nữa thì không chắc bạn có thể phát triển được nhưng chắc chắn doanh thu nhà bán sách thì phát triển :)
Trả lời
Mình thấy bạn đã đọc 3 cuốn trên rồi mà còn chấm chấm chấm nữa thì chắc còn nhiều nữa. Nên mình nghĩ là sách self-help đọc vậy là được rồi khỏi đọc nữa, mà hãy chuyển sang giai đoạn vận dụng nó bằng cách hành động.
Về học tập thì hãy bắt đầu tìm hiểu và đọc sách chuyên môn về các lĩnh vực bạn đang học hoặc lĩnh vực mà bạn quan tâm. Về phát triển kỹ năng bản thân thì tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn. Về định hướng nghề nghiệp thì hỏi trực tiếp anh, chị trong nghề hoặc tự trải nghiệm bằng cách đi thực tập,...
Nói chung hãy hành động đi chứ đừng chỉ đọc, bạn càng đọc nhiều nữa thì không chắc bạn có thể phát triển được nhưng chắc chắn doanh thu nhà bán sách thì phát triển :)
9781451639612-us
Mình gợi ý cuốn này nhé.
Trên noron! từng có một số thảo luận khá thú vị chủ đề này, các trao đổi cũng chia sẻ nhiều cuốn sách hay bạn có thể tham khảo