Phở ở đâu ngon nhất?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Mỗi vùng có một loại phở ngon. Hà Nội có phở Thìn, phở Lý Quốc Sư. Mình khẳng định phở ngon bá cháy nhất là phở ... Việt Nam!
Trả lời
Mỗi vùng có một loại phở ngon. Hà Nội có phở Thìn, phở Lý Quốc Sư. Mình khẳng định phở ngon bá cháy nhất là phở ... Việt Nam!

Hội An 🤣🤣

Hà Nội
Ở Bắc
Việt nam 😂😂
Hà nội
Nam định