Phương thức nào để tăng cường vị thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

Theo tôi, việc tăng cường vị thế cạnh tranh cho nông sản Việt hiện tại không hề là chuyện đơn giản và dễ thực hiện, dù đã gặt hái được tương đối khá nhiều thành công nhưng tăng trưởng nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa trên tăng vụ, tăng sử dụng vật tư đầu vào (phân bón) và tài nguyên thiên nhiên(nước).  Tăng trưởng theo cách này chưa phải là mấu chốt tạo nên vị thế cạnh tranh.

Nên có thể thấy, để tăng cường vị thế cạnh tranh cho nông sản Việt chúng ta phải quan tâm hơn về việc nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản, an toàn thực phẩm và giảm tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó về phía chính sách nông nghiệp phải Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường các biện pháp ưu đãi, hợp lý hóa cung cấp dịch vụ, để qua đó khuyến khích và theo dõi phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao hiệu quả hệ thống an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

Quan trọng nhất sự phối hợp giữa Nhà nước và nông dân để tạo ra một hệ sinh thái tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp nông nghiệp trên tiêu chí: Một hệ thống nông nghiệp linh hoạt, dựa trên thị trường, dựa trên tri thức và giảm sự can thiệp của Nhà nước.

Trả lời

Theo tôi, việc tăng cường vị thế cạnh tranh cho nông sản Việt hiện tại không hề là chuyện đơn giản và dễ thực hiện, dù đã gặt hái được tương đối khá nhiều thành công nhưng tăng trưởng nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa trên tăng vụ, tăng sử dụng vật tư đầu vào (phân bón) và tài nguyên thiên nhiên(nước).  Tăng trưởng theo cách này chưa phải là mấu chốt tạo nên vị thế cạnh tranh.

Nên có thể thấy, để tăng cường vị thế cạnh tranh cho nông sản Việt chúng ta phải quan tâm hơn về việc nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản, an toàn thực phẩm và giảm tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó về phía chính sách nông nghiệp phải Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường các biện pháp ưu đãi, hợp lý hóa cung cấp dịch vụ, để qua đó khuyến khích và theo dõi phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao hiệu quả hệ thống an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

Quan trọng nhất sự phối hợp giữa Nhà nước và nông dân để tạo ra một hệ sinh thái tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp nông nghiệp trên tiêu chí: Một hệ thống nông nghiệp linh hoạt, dựa trên thị trường, dựa trên tri thức và giảm sự can thiệp của Nhà nước.