Platonic love có thật sự tồn tại?

  1. Triết học

Platonic love có nghĩa là "tình yêu platonic" hay "tình cảm plantonic" khi dịch sang tiếng Việt . Từ này được cho là có nguồn từ nhà triết học Platon (hay Plato), khi ông thể hiện quan điểm của mình về tình yêu.

Theo đó, thì thứ tình yêu này là một dạng tình cảm ràng buộc 2 người lại với nhau mà không liên quan đến xác thịt và không cần phải có dục vọng. Platinoc love tiến triển lên bởi đam mê và yêu thương chân thành, nó đơn giản là một tình yêu sâu sắc.

Bạn nghĩ ở xã hội hiện đại như ngày nay thì liệu có tồn tại Platonic love, một tình yêu không màng thể xác và vật chất?

Từ khóa: 

triết học

Có chứ.....nhưng nó ở phương diện ít ỏi thoi, nhưng nó vẫn tồn tại
Trả lời
Có chứ.....nhưng nó ở phương diện ít ỏi thoi, nhưng nó vẫn tồn tại

Tình yêu không màng thể xác và vật chất chắc chỉ tồn tại giữa các thành viên trong gia đình thôi bạn. Hoặc là nó chỉ tồn tại trong phim ảnh, tiểu thuyết.

Mình nghĩ là có. Nhưng chỉ với trường hợp cả hai người đều bị lãnh cảm