Pre-amp cho headphone có thể dùng cho Loa được không ?

Mình tính mua Pre-amp cho headphone để dùng chung với cặp loa, nhưng không rõ con pre-amp có thể kéo được cho cái loa hay không ?

Từ khóa: audio, speaker, Âm nhạc