Quan niệm của mọi người như thế nào về LGBT ?

  1. Giới tính

Mình thì không kỳ thị, trái lại còn rất khâm phục LGBT.

Theo người xưa, những người LGBT là những con người tài năng kiệt xuất 👍👍👍

Từ khóa: 

giới tính

Mình không kỳ thị vì điều đó. Mình quan tâm đến tính cách và thái độ của người khác thôi. Còn về LGBT nó không nói lên điều gì cả.

Trả lời

Mình không kỳ thị vì điều đó. Mình quan tâm đến tính cách và thái độ của người khác thôi. Còn về LGBT nó không nói lên điều gì cả.