Ai đã cho ta một mùa xuân?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

mùa xuân

,

hỏi xoáy đáp hay

Thiên nhiên nha bạn ^^

Trả lời

Thiên nhiên nha bạn ^^

Mùa xuân từ thiên nhiên, Đảng đã lấy mùa xuân hòa bình ấm no hạnh phúc từ loạn lạc về cho ta