1. Marketing

QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ KHÔNG THỂ THIẾU SỰ GÓP MẶT CỦA BRAND

Kiềng-3-chân-trong-kế-hoạch-marketing


Vậy thế nào là một quảng cáo hiệu quả?

Câu trả lời khá đơn giản: quy tắc ABC và phải đúng theo thứ tự này.

A – Attention, B – Branding, C – Changing.

A – Attention: Mẫu quảng cáo sẽ không hiệu quả nếu không ai chú ý đến nó. Không có A, sẽ không có B và C. Và các công ty quảng cáo được trả tiền để làm được việc này.

B – Branding: Khi đã chú ý, xem xong mà không biết thương hiệu nào đang quảng cáo thì bạn đang phí tiền.

C – Changing: Cuối cùng, xem xong quảng cáo, biết thương hiệu nào quảng cáo mà không taọ ra sự thay đổi, khách hàng không mua hàng thì quảng cáo chỉ mang tính giải trí.

Sale Funnel và Nhắm đúng khách hàng mục tiêu hơi dài nên mình sẽ chia sẻ ở các bài sau 😊

Từ khóa: fitness, personal trainer, gym, pt, marketing