Ranh giới giữa Tự tin với Tự mãn là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tự tin

,

tự mãn

,

phong cách sống

Tự tin là bản thân có thế mạnh hoặc bản lĩnh ở lĩnh vực nào và thể hiện ra trong khuôn khổ nhất định và lắng nghe, tiếp thu những cái còn thiếu sót hoặc những ý kiến trái chiều rồi phân tích và nếu những ý kiến ngược chiều mà sai thì bản thân có dẫn chứng cụ thể để phản biện

Tự mãn là trạng thái chỉ một người luôn cho mình biết rất rõ một vấn đề nào đó và cho rằng mọi người xung quanh đều không giỏi như mình, luôn cho mình đúng và sẵn sàng đáp trả nếu gặp ý kiến trái chiều mà không cần kiểm chứng

Trả lời

Tự tin là bản thân có thế mạnh hoặc bản lĩnh ở lĩnh vực nào và thể hiện ra trong khuôn khổ nhất định và lắng nghe, tiếp thu những cái còn thiếu sót hoặc những ý kiến trái chiều rồi phân tích và nếu những ý kiến ngược chiều mà sai thì bản thân có dẫn chứng cụ thể để phản biện

Tự mãn là trạng thái chỉ một người luôn cho mình biết rất rõ một vấn đề nào đó và cho rằng mọi người xung quanh đều không giỏi như mình, luôn cho mình đúng và sẵn sàng đáp trả nếu gặp ý kiến trái chiều mà không cần kiểm chứng