1. Kiến thức chung

Tại sao lại có khoảng cách giữa sếp và nhân viên?

Sếp thì luôn bảo có việc thì cứ báo anh, anh sắp xếp và hướng dẫn. Nhưng nhân viên vẫn luôn ngại sếp để chia sẻ dẫn đến bị vướng mắc mà không thể gỡ được.

Từ khóa: kiến thức chung

Vì nhân viên sợ sếp bận, nhân viên sợ hỏi nhiều thì bị đánh giá & nhân viên cũng cần thể hiện năng lực của bản thân nên không muốn chuyện gì cungz đem ra hỏi.

Cách giải quyết ở đây là không phải chuyên gì cungz đem ra hỏi luôn, hỏi những thứ quá ngớ ngẩn. Nhưng nhân viên cần học cách xác định vấn đề, nắm rõ mục tiêu. Khi thấy vấn đề nằm ngoài khả năng đánh giá, tìm hiểu, giải quyết thì cần raise lên với sếp; hoặc nhân viên cần ước lượng được nếu mình tự tìm hiểu mình sẽ mất bao nhiều thời gian, nếu mục tiêu công việc , deadline gấp phải chủ động raise lên với sếp. Đôi khi chỉ là nhờ sếp confirm lại xem cách mình xác định vde đúng chưa; hướng tiếp cận mình ổn chưa để mình đi tiếp; tiết kiệm thời gian và hiệu quad cho cả 2 Bên.

Trả lời

Vì nhân viên sợ sếp bận, nhân viên sợ hỏi nhiều thì bị đánh giá & nhân viên cũng cần thể hiện năng lực của bản thân nên không muốn chuyện gì cungz đem ra hỏi.

Cách giải quyết ở đây là không phải chuyên gì cungz đem ra hỏi luôn, hỏi những thứ quá ngớ ngẩn. Nhưng nhân viên cần học cách xác định vấn đề, nắm rõ mục tiêu. Khi thấy vấn đề nằm ngoài khả năng đánh giá, tìm hiểu, giải quyết thì cần raise lên với sếp; hoặc nhân viên cần ước lượng được nếu mình tự tìm hiểu mình sẽ mất bao nhiều thời gian, nếu mục tiêu công việc , deadline gấp phải chủ động raise lên với sếp. Đôi khi chỉ là nhờ sếp confirm lại xem cách mình xác định vde đúng chưa; hướng tiếp cận mình ổn chưa để mình đi tiếp; tiết kiệm thời gian và hiệu quad cho cả 2 Bên.