1. Kỹ năng mềm

Bạn nghĩ như thế nào về Kỹ năng quản lý cảm xúc?

Từ khóa: kỹ năng mềm, quản lý cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, kỹ năng mềm

Cảm xúc thể hiện nội tâm con người, nắm đc cảm xúc nhất thời của một ai thì có thể hiểu được suy nghĩ của họ ngay lúc đó.

Việc quản lý cảm xúc tốt sẽ khiến cho đối phương không thể nắm được mình. Buồn, vui, yêu, ghét, mặc dù trong tâm sao động lắm lắm nhưng ngoài mặt không thể hiện ra thì chỉ có ta biết ta thế nào. Đó là việc với ng tạm gọi là đối địch. Còn đối với các mối quan hệ thân thiết, việc quản lý tốt cảm xúc sẽ không khiến ta đi quá đà, cũng như ko khiến ta quá lạnh lùng.

Nếu quản lý tốt được như vậy, theo như tiền nhân thì ng đó là thánh nhân đấy. :D

Trả lời

Cảm xúc thể hiện nội tâm con người, nắm đc cảm xúc nhất thời của một ai thì có thể hiểu được suy nghĩ của họ ngay lúc đó.

Việc quản lý cảm xúc tốt sẽ khiến cho đối phương không thể nắm được mình. Buồn, vui, yêu, ghét, mặc dù trong tâm sao động lắm lắm nhưng ngoài mặt không thể hiện ra thì chỉ có ta biết ta thế nào. Đó là việc với ng tạm gọi là đối địch. Còn đối với các mối quan hệ thân thiết, việc quản lý tốt cảm xúc sẽ không khiến ta đi quá đà, cũng như ko khiến ta quá lạnh lùng.

Nếu quản lý tốt được như vậy, theo như tiền nhân thì ng đó là thánh nhân đấy. :D