Rồi Noron là người trả lời hay do máy tự động trả lời?

  1. Noron

Từ khóa: 

noron

xin đấy =))) robot nào tự động trả lời được mà còn chèn cảm xúc, chèn quan điểm cá nhân vào hahaa

Trả lời

xin đấy =))) robot nào tự động trả lời được mà còn chèn cảm xúc, chèn quan điểm cá nhân vào hahaa

Nếu là máy thì nó đã trả lời hết được những câu hỏi mà robot hỏi rồi =)))

Mình không nghĩ là máy trả lời đâu 😂 Mình và bạn mình cũng dùng noron, cũng trả lời và bọn mình là người nha 😂 Sao bạn lại nghĩ là máy trả lời?