Rong phần mềm PowerPoint, để kết thúc thao tác trên trang mẫu em chọn nút lệnh nào vậy ạ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình hay làm power point đây. Nhưng chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm! Bạn chụp ảnh để mọi người dễ hình dùng hơn nha. 🤨 Vào chỗ 3 dấu chấm -> chỉnh sửa -> tiếp theo -> Thêm ảnh ấy nhé!

Trả lời

Mình hay làm power point đây. Nhưng chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm! Bạn chụp ảnh để mọi người dễ hình dùng hơn nha. 🤨 Vào chỗ 3 dấu chấm -> chỉnh sửa -> tiếp theo -> Thêm ảnh ấy nhé!