Phần mềm diệt virus nào tốt nhất hiện nay?

Từ khóa: An ninh mạng

tốt nhất là window defender

Trả lời

tốt nhất là window defender

Mình nghĩ ko nên dùng. Mình là dev. Dùng 1 rất nặng máy -> lác và đơ.

Cập nhật win thường xuyên, cài đặt phần mềm hạn chế crack, setting cái tường lửa khi duyện web là ok

ESET
Bkav
Bkav
BKAV
Kaspersky

Như mình, mình khuyên dùng KAS

Né BKAV ra là được