Chọn ngành nào tốt trong các ngành kinh tế?

  1. Hướng nghiệp

Luật kinh tế và kế toán, ngành nào tốt trong tương lai?
Từ khóa: 

ngành nghề

,

hướng nghiệp

,

hướng nghiệp

Vì bạn hỏi chung chung nên mình cũng trả lời chung chung. Tùy theo định nghĩa tốt của bạn là gì, tùy trường nữa còn không ngành nào cũng tốt hết. Ai nỗ lực cũng đạt thành công hết à hihi.

Trả lời

Vì bạn hỏi chung chung nên mình cũng trả lời chung chung. Tùy theo định nghĩa tốt của bạn là gì, tùy trường nữa còn không ngành nào cũng tốt hết. Ai nỗ lực cũng đạt thành công hết à hihi.