Sao chổi là gì?

  1. Khoa học

Có phải khi nào có xuất hiện sao chổi là báo trước điều xấu cho loài người? Liệu trái đất sẽ có ngày bốc cháy như sao chổi hay không

Từ khóa: 

khoa học

Sao chổi là thiên thạch giống như tảng nước đá khổng lồ trộn với bụi, các nguyên tử oxy, natri, các nhóm phân tử co,, (CN)2, NH3... các ion C2+\ Nz , CN2+, CO+, C02+, CH+, OH+, v.v... Khi chúng di chuyển đến gần mặt trời thì nước đá và các phân tử bốc thành khí. Một luồng gió từ mặt trời thải vào sao chổi và tạo thành một cái đuôi khí và bụi. Sao chổi Hailey nổi tiếng có đường kính vùng sợi chải dài khoảng 570.000 km. Sao chổi lớn nhất đã được biết đến có đường kính vùng sợi chổi dài tói... 18,5 triệu km (!), đuôi dài đến... mấy trăm triệu km (!). Trong vũ trụ có rất nhiều sao chổi nhưng chỉ có rất ít thuộc loại lớn mà thôi. Đó là hiện tượng thiên nhiên bình thường, chẳng liên quan gì đến vận mệnh của nhân loại. Trái đất có cấu tạo và quy luật hoạt động khác hẳn so với sao chổi nên không bị tan vỡ ra như sao chổi.
Trả lời
Sao chổi là thiên thạch giống như tảng nước đá khổng lồ trộn với bụi, các nguyên tử oxy, natri, các nhóm phân tử co,, (CN)2, NH3... các ion C2+\ Nz , CN2+, CO+, C02+, CH+, OH+, v.v... Khi chúng di chuyển đến gần mặt trời thì nước đá và các phân tử bốc thành khí. Một luồng gió từ mặt trời thải vào sao chổi và tạo thành một cái đuôi khí và bụi. Sao chổi Hailey nổi tiếng có đường kính vùng sợi chải dài khoảng 570.000 km. Sao chổi lớn nhất đã được biết đến có đường kính vùng sợi chổi dài tói... 18,5 triệu km (!), đuôi dài đến... mấy trăm triệu km (!). Trong vũ trụ có rất nhiều sao chổi nhưng chỉ có rất ít thuộc loại lớn mà thôi. Đó là hiện tượng thiên nhiên bình thường, chẳng liên quan gì đến vận mệnh của nhân loại. Trái đất có cấu tạo và quy luật hoạt động khác hẳn so với sao chổi nên không bị tan vỡ ra như sao chổi.