"Tồ" là gì và làm sao để bớt tồ?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tư duy

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

tư duy

Tồ không phải là "dốt", hay kém. Tồ nằm trong "tồ tệch", là ngược nghĩa với khôn ngoan. Có nghĩa là một người kém khôn ngoan. Một người có thể học rất giỏi, làm được nhiều việc khó nhưng vẫn tồ.

Thường những người được bố mẹ cưng chiều, bao bọc nhiều quá, ít va chạm với xã hội thì dễ trở thành "gà công nghiệp", nên dễ bị "tồ".

Thực ra người "tồ" thường là người tốt, ít làm hại ai, không mấy mưu lợi, và dễ bị bắt nạt, lợi dụng. Muốn bớt tồ thì không nên dựa dẫm vào gia đình, tự lực nhiều hơn, va chạm xã hội nhiều hơn. Đời sẽ dạy cho bạn nhiều bài học đau thương. Đời đủ khốn nạn để bạn phải khôn ngoan mới sống tốt được.

Trả lời

Tồ không phải là "dốt", hay kém. Tồ nằm trong "tồ tệch", là ngược nghĩa với khôn ngoan. Có nghĩa là một người kém khôn ngoan. Một người có thể học rất giỏi, làm được nhiều việc khó nhưng vẫn tồ.

Thường những người được bố mẹ cưng chiều, bao bọc nhiều quá, ít va chạm với xã hội thì dễ trở thành "gà công nghiệp", nên dễ bị "tồ".

Thực ra người "tồ" thường là người tốt, ít làm hại ai, không mấy mưu lợi, và dễ bị bắt nạt, lợi dụng. Muốn bớt tồ thì không nên dựa dẫm vào gia đình, tự lực nhiều hơn, va chạm xã hội nhiều hơn. Đời sẽ dạy cho bạn nhiều bài học đau thương. Đời đủ khốn nạn để bạn phải khôn ngoan mới sống tốt được.

Thằng bạn tôi nó tồ quá, làm sao để nói chuyện và sống vs nó đỡ ức chế nhỉ ae

Muốn "bớt tồ" thì phải trải nghiệm và va vấp nhiều. Nói 1 cái xuồng xã, đời thường là "Bị cuộc đời đập vào người".

Người "tồ" thường là những người chậm chạp, hiền quá và dễ tin người. Thực ra, họ có thể dấn thân vào các môi trường làm thêm. Điều đó sẽ cải thiện được "tồ".

Bớt tồ không phải ngày 1, ngày 2. Đó là cả 1 quá trình. Ngoài ra, có thể đọc nhiều báo, những tin tức thường ngày để cải thiện được tốt hơn.

Tồ có phải kiểu nhìn khờ khờ,chậm chậm,ngơ ngơ k ạ ?