Không biết đánh giá người khác có phải là lạ?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hi bạn, mình nghĩ đó là một điểm tốt chứ không thành vấn đề đâu ^_^ trừ khi bạn làm quản lý, hoặc làm trong lĩnh vực nhân sự, còn không thì hãy tránh việc bình phẩm, đánh giá người khác. Bởi con người chẳng có ai hoàn hảo, hơn nữa nói xấu sau lưng người khác là một việc vừa mất thời gian, vừa khiến chúng ta càng cảm thấy khó chịu hơn sau khi nói xấu những người đó, chẳng được lợi lộc gì cả.

"What you see in others, exist in you" _ có nghĩa là những đặc điểm mà bạn để ý nơi người đối diện thường chính là những đặc điểm cũng có trong bản thân bạn. Bạn có thể quá bị ám ảnh bởi một đặc điểm nào đó của bản thân (ví dụ: một tật xấu), nên nhìn người nào xung quanh bạn cũng thấy họ có vẻ như là sở hữu đặc điểm, tật xấu đó.

Và sau cùng, "great minds talk ideas, middle minds talk events, small minds talk others". Bàn tán về những người khác, như mình đã nói, là một việc phí phạm thời gian, và những người có trí tuệ thường không muốn tốn thời gian cho những việc kiểu này. Họ thường nói chuyện, chia sẻ với nhau về các ý tưởng, các dự án hơn. Hãy giống họ.

Thân. ^_^

Trả lời

Hi bạn, mình nghĩ đó là một điểm tốt chứ không thành vấn đề đâu ^_^ trừ khi bạn làm quản lý, hoặc làm trong lĩnh vực nhân sự, còn không thì hãy tránh việc bình phẩm, đánh giá người khác. Bởi con người chẳng có ai hoàn hảo, hơn nữa nói xấu sau lưng người khác là một việc vừa mất thời gian, vừa khiến chúng ta càng cảm thấy khó chịu hơn sau khi nói xấu những người đó, chẳng được lợi lộc gì cả.

"What you see in others, exist in you" _ có nghĩa là những đặc điểm mà bạn để ý nơi người đối diện thường chính là những đặc điểm cũng có trong bản thân bạn. Bạn có thể quá bị ám ảnh bởi một đặc điểm nào đó của bản thân (ví dụ: một tật xấu), nên nhìn người nào xung quanh bạn cũng thấy họ có vẻ như là sở hữu đặc điểm, tật xấu đó.

Và sau cùng, "great minds talk ideas, middle minds talk events, small minds talk others". Bàn tán về những người khác, như mình đã nói, là một việc phí phạm thời gian, và những người có trí tuệ thường không muốn tốn thời gian cho những việc kiểu này. Họ thường nói chuyện, chia sẻ với nhau về các ý tưởng, các dự án hơn. Hãy giống họ.

Thân. ^_^