Bạn có định xài app Bluezone vào lúc này?

  1. Công nghệ thông tin

Mấy ngày nay có tin về việc app Bluezone tạo kẽ hở cho "kẻ xấu" lợi dụng để phân tích thông tin người dùng. Việc này có khiến các bạn quan ngại không? Và bạn có cài app không hay là đợi đến khi app được đánh giá là an toàn?
Từ khóa: 

covid-19

,

hacker

,

theo dõi hoạt động

,

công nghệ thông tin

Tai thời điểm này mình lựa chọn chưa dùng. Cần phải đánh giá kỹ lại dự án, source code.

Ngoai ra có thể đợi giải pháp của Apple.

Trả lời

Tai thời điểm này mình lựa chọn chưa dùng. Cần phải đánh giá kỹ lại dự án, source code.

Ngoai ra có thể đợi giải pháp của Apple.

Cho mình hỏi app này là gì vậy ạ