Mình thường bị nói là"ko biết một tị gì"?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Đây có phải là câu hỏi ko, bạn ơi?
Trả lời
Đây có phải là câu hỏi ko, bạn ơi?