Có anh chị nào làm bên công ty dược không chỉ em kinh nghiệm đi phỏng vấn với ạ.?

  1. Giáo dục

Em muốn đi phỏng vấn quản lí chất lượng của công ty dược. Em phải chuẩn bị những gì mọi người chỉ em với .

Từ khóa: 

giáo dục