Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về có bị quên kiến thức?

  1. Xã hội

Mọi người có ai bị quên kiến thức sau khi mình đi nghĩa vụ quân sự không vậy? Em tò mò thôi ạ.

Từ khóa: 

xã hội

Kiến thức là của mình thì không quên được. Chưa kể đi nghĩa vụ đâu phải là đi đâu đâu, bạn vẫn có thể trau dồi kiến thức trong thời gian đó mà. Thêm nữa, mình thấy nghĩa vụ quân sự sẽ giúp một người trở nên kỷ luật hơn, mạnh mẽ và rắn rỏi hơn, đó đều là phẩm chất tốt để tồn tại trong cuộc sống. Tóm lại, có chí thì ở đâu và bao giờ cũng sống được hết bạn ạ.
Trả lời
Kiến thức là của mình thì không quên được. Chưa kể đi nghĩa vụ đâu phải là đi đâu đâu, bạn vẫn có thể trau dồi kiến thức trong thời gian đó mà. Thêm nữa, mình thấy nghĩa vụ quân sự sẽ giúp một người trở nên kỷ luật hơn, mạnh mẽ và rắn rỏi hơn, đó đều là phẩm chất tốt để tồn tại trong cuộc sống. Tóm lại, có chí thì ở đâu và bao giờ cũng sống được hết bạn ạ.