Có ai đang đi làm rồi cái bắt đi nghĩa vụ rồi lúc xuất ngũ về tiếc không ạ Tại em thấy đa phần vô bị sai vặt chứ còn huấn luyện quân đội không nhiều?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

"sai" chứ không phải "say vặt" nhé (trừ khi chú leo rào). Tưởng gì chứ chú thích huấn luyện nhiều thì có ai cấm đâu kể cả bị sai vặt cũng là huấn luyện cho chú tính nhẫn nhịn còn gì? Hai năm về ít nhiều rèn được cái tính sinh hoạt quy củ, tác phong nhanh nhẹn nên có cơ hội thì cứ đi lúc xuất ngũ mà chú thích đi chuyên nghiệp thì cũng có cơ hội. Môi trường một phần thôi, do cách bản thân sống với anh em nữa.

Trả lời

"sai" chứ không phải "say vặt" nhé (trừ khi chú leo rào). Tưởng gì chứ chú thích huấn luyện nhiều thì có ai cấm đâu kể cả bị sai vặt cũng là huấn luyện cho chú tính nhẫn nhịn còn gì? Hai năm về ít nhiều rèn được cái tính sinh hoạt quy củ, tác phong nhanh nhẹn nên có cơ hội thì cứ đi lúc xuất ngũ mà chú thích đi chuyên nghiệp thì cũng có cơ hội. Môi trường một phần thôi, do cách bản thân sống với anh em nữa.