Sau khi tiêm vắc xin rồi thì có khả năng bị nhiễm virus covid 19 nữa không?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Từ khóa: 

covid19

,

tư vấn sức khỏe covid-19

Sau khi tiêm vắc xin hoàn toàn có khả năng bị nhiễm virus covid 19, mình có thể giải thích với 4 lý do sau đây:

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/vietnam-vaccine-covid-19-drbinh0c88b06a55fc43f497385834df5cefff-1628060542_1024.png

Vắc xin không đem lại sự bảo vệ tức thời mà cần một thời gian để phát huy tác dụng. Sau khi tiêm mũi thứ nhất cần ít nhất 14 ngày thì vắc xin mới có thể phát huy tác dụng nhưng khả năng bảo vệ rất thấp cần tiêm mũi thứ hai. Với mũi thứ hai cũng cần hơn 1 tháng để có có hiệu quả và sự bảo vệ tối đa. Đó là thời gian để cơ thể tìm hiểu và phản ứng với vắc xin.

Tất cả vắc xin đều không có hiệu quả 100%, với vắc xin Covid cao nhất cũng chỉ đạt tới 95%. Do vậy vẫn có người không may mắn nằm trong 5% còn lại bị nhiễm bệnh sau khi tiêm vắcxin Covid 19. Cơ thể những người này không đáp ứng được khả năng miễn dịch với viruss Covid 19 nên khi có viruss thật sự tấn công không có khả năng chống cự và phản kháng lại với loại viruss này.

Ngoài ra còn có nguyên nhân vì viruss Covid 19 liên tục tạo ra các biến thể mới. Với mỗi biến thể khác nhau thì chúng sẽ có đặc điểm khác nhau vậy nên vắc xin hiệu quả với biến thể này chưa chắc đã có hiệu quả với biến thể kia, đó là lý do tại sao vẫn có trường hợp bị nhiễm.

Cuối cùng là vắc xin cũng có hạn sử dụng. Tiêm vắc xin xong không có nghĩa cả đời bạn được bảo vệ khi phải đối diện với loại viruss đó. Ví dụ như vắc xin dại sẽ chỉ có tác dụng trong vài tháng, nhưng hiện tại với vắc xin Covid 19 thì chưa có nghiên cứu thời hạn trong bao lâu.

Dù sao thì tất cả mọi người vẫn cần tiêm vắc xin để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Tỷ lệ nhiễm bệnh sau khi tiêm có thể chỉ chiếm 10% nên khả năng chúng ta được bảo vệ vẫn rất lớn. Hơn nữa khi tiêm vắc xin xong dù bị viruss Covid tấn công thì bệnh cũng nhẹ hơn so với việc không tiêm.

Trả lời

Sau khi tiêm vắc xin hoàn toàn có khả năng bị nhiễm virus covid 19, mình có thể giải thích với 4 lý do sau đây:

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/vietnam-vaccine-covid-19-drbinh0c88b06a55fc43f497385834df5cefff-1628060542_1024.png

Vắc xin không đem lại sự bảo vệ tức thời mà cần một thời gian để phát huy tác dụng. Sau khi tiêm mũi thứ nhất cần ít nhất 14 ngày thì vắc xin mới có thể phát huy tác dụng nhưng khả năng bảo vệ rất thấp cần tiêm mũi thứ hai. Với mũi thứ hai cũng cần hơn 1 tháng để có có hiệu quả và sự bảo vệ tối đa. Đó là thời gian để cơ thể tìm hiểu và phản ứng với vắc xin.

Tất cả vắc xin đều không có hiệu quả 100%, với vắc xin Covid cao nhất cũng chỉ đạt tới 95%. Do vậy vẫn có người không may mắn nằm trong 5% còn lại bị nhiễm bệnh sau khi tiêm vắcxin Covid 19. Cơ thể những người này không đáp ứng được khả năng miễn dịch với viruss Covid 19 nên khi có viruss thật sự tấn công không có khả năng chống cự và phản kháng lại với loại viruss này.

Ngoài ra còn có nguyên nhân vì viruss Covid 19 liên tục tạo ra các biến thể mới. Với mỗi biến thể khác nhau thì chúng sẽ có đặc điểm khác nhau vậy nên vắc xin hiệu quả với biến thể này chưa chắc đã có hiệu quả với biến thể kia, đó là lý do tại sao vẫn có trường hợp bị nhiễm.

Cuối cùng là vắc xin cũng có hạn sử dụng. Tiêm vắc xin xong không có nghĩa cả đời bạn được bảo vệ khi phải đối diện với loại viruss đó. Ví dụ như vắc xin dại sẽ chỉ có tác dụng trong vài tháng, nhưng hiện tại với vắc xin Covid 19 thì chưa có nghiên cứu thời hạn trong bao lâu.

Dù sao thì tất cả mọi người vẫn cần tiêm vắc xin để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Tỷ lệ nhiễm bệnh sau khi tiêm có thể chỉ chiếm 10% nên khả năng chúng ta được bảo vệ vẫn rất lớn. Hơn nữa khi tiêm vắc xin xong dù bị viruss Covid tấn công thì bệnh cũng nhẹ hơn so với việc không tiêm.

Sau khi tiêm rồi thì còn tùy loại biến chủng nữa bạn ạ

Vẫn bị nhiễm nhé bạn có điều là các triệu chứng nhẹ hơn và không có nguy cơ tử vong thôi.....